Environmental care synergy project

Caring for the environment and providing security to citizens unites the synergy between Help Kosovo, the Municipality of Prishtina and the Kosovo Correctional Service. From the meeting that took place on 04.03.2021 in the Correctional Service in Dubrava (Istog) between the officials of Help Kosovo,...
Read More

New Year’s Resolutions

A jeni përcaktuar rreth qëllimeve tuaja për vitin që hymë? Po u ofrojmë disa prej qëllimeve/objektivave që duhet vendosur vetes për të punuar drejt arritjes së tyre. Mësimi i aftësive të reja  Vijimi i shkollimit me përkushtim; Ndjekja e trajnimeve biznesore apo profesionale  Leximi...
Read More

40 years of Help

40 Jahre Help: Seit 1981 setzen wir uns für Menschen in Not ein – nachhaltig und effektiv. 40 years of Help: Since 1981 we have been committed to people in need – sustainable and effective. 40 vjet Help: Që nga viti 1981 jemi të përkushtuar ndaj njerëzve në nevojë në mënyrë të që...
Read More