2023

Happy to share with you an overview of our meticulously designed and refined Help’s strategy process, our vision and mission as an organization & our strategic goals. Enjoy!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

2022

During the Months of June and July, Help Mission in Kosovo implemented the grant scheme component of farm visits. In total 67 farm visits were implemented with beneficiaries of the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans” in the field of agriculture. Farm visits were conducted through the contracted agricultural expert MSc Linda Muqiqi.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

2021

Survey on Help supported clients (Sep 2021)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Hulumtimi është realizuar nga zyrtarët e terrenit të Help Kosovo (Adem Sylejmani, Antigona Krasniqi, Gent Saraçi, Rrezart Shala dhe Valon Hyseni) ku janë anketuar 910 klientë të përzgjedhur nga metodologjia e rastit, ndërsa të dhënat janë përpunuar nga ekspertet e jashtme Gentiana Buçaj dhe Erona Hajdari të cilat kanë qenë praktikante në Organizatën Help Kosovo. Nën secilën tabelë është vendosur një përshkrim i shkurtër rreth rezultateve te paraqitura.

*   *   *

The research was conducted by field officers of Help Kosovo where 910 clients were selected and surveyed from the random methodology, while the data were processed by external experts Gentiana Buçaj and Erona Hajdari who were previously engaged as interns at Help Kosovo. Below each table is a brief description of the results presented.

2020

25 years in South East Europe

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

September-October

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

June

Since Help after implementation of Self-Employment (SE) Training from 30 July 2018 to 31 December 2019, committed to conduct the monitoring as one of Help’s most important program component. During May and June 2020 Help monitored 79 clients. Through 79 clients supported, 90 workplaces have been generated.

The aim of this activity is to check the start and progress of the registration procedure, start-up and development of individual businesses as well as evaluate their progress towards achieving the planned objectives. Through the follow-up Help continues the provision of additional assistance to the supported micro businesses.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Jan-Feb

Organizata Help Kosovo ka zhvilluar anketimin e klientëve të vet në lëminë e Agrikulturës, që kanë përfituar nga skemat e granteve të Helpit, që nga viti 2015.
Qëllimi I këtij vlerësimi është matja e nevojave dhe njohurive të fermerëve, duke krijuar një pasqyrë të situatës në terren dhe këshillimi i tyre profesional.


Help Kosovo organization developed a conducting survey with its clients in the field of Agriculture, who have benefited from Help grant schemes since 2015.
The purpose of this assessment is to measure the needs and knowledge of farmers, creating an overview of the situation in the field and their professional consulting.

ALBANIAN

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

ENGLISH

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Power of small grants (Success story booklet) Jan 2020

2019

External evaluation report of the project “Self-Employment Training Program”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Impact analysis report – Jan 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

2017/2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

2016

Help Board Member Visit to Kosovo July 2016

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

2015/2016

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]