Working tools tender II (11.10.2022-02.11.2022)

Help is implementing the procurement for the purchase of work tools, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu,

Agriculture Tender II (11.10.2022-02.11.2022)

Help is implementing the procurement for the purchase of equipment for Agriculture, which is needed for the activities of the Help organization, mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu,

Sewing Tender II (10.10.2022-01.11.2022)

Help started the procurement for the purchase of equipment for Tailors, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu,

Working tools tender (27.06.2022–19.07.2022)

Help started the procurement for the purchase of working tools/equipment, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj

Shpallje tenderi / Tender announcement (Agriculture)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bujqësi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: saraci@help-kosovo.org

Shpallje tenderi / Tender announcement (Beekeeping)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bletari, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: saraci@help-kosovo.org

Shpallje per tender / Tender announcement (Sewing)

Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, ka filluar me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”. Ju lutem a mundeni ta publikoni ne web faqen tuaj , thirjen per prokurim te paisjeve per

Shpallje per tender / Tender announcement (Gastronomy)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Gastronomi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike :

Shpallje per tender / Tender announcement (Production)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per prodhim, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtine, ose

X