Tender per blerjen e veglave / Working tools tender (27.06.2022–19.07.2022)

Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, fillon me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”. Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per pune, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne

Shpallje tenderi / Tender announcement (Agriculture)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bujqësi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: [email protected]

Shpallje tenderi / Tender announcement (Beekeeping)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bletari, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: [email protected]

Shpallje per tender / Tender announcement (Sewing)

Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, ka filluar me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”. Ju lutem a mundeni ta publikoni ne web faqen tuaj , thirjen per prokurim te paisjeve per

Shpallje per tender / Tender announcement (Gastronomy)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Gastronomi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike :

Shpallje per tender / Tender announcement (Production)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per prodhim, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtine, ose

X