THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE / POZIV ZA PRIJAVE ZA GRANTOVE 📢

Help Misioni në Kosovo bën thirrje për aplikim për grante në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat: Prishtinë, Junik, Mamushë, Lipjan, Mitrovicë e Jugut, Prizren dhe Pejë.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.

UDHËZUES

DORËZIMI I APLIKACIONEVE

  • Përmes postës – Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen me postë në adresën:

Help Kosove
Fahu postar Nr: 23
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Klikoni Download për ta shkarkuar aplikacionin për grante në gjuhën shqipe.

Ju duhet të aplikoni vetëm në një nga mënyrat e ofruara.

Data e fundit për aplikim është 19.05.2023, ora 16:00.

_____________________________________________

Help Misija na Kosovu poziva za podnošenje prijava za grantove u okviru projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu“ koji će se sprovoditi u opštinama: Prishtina, Junik, Mamuša, Lipljan, Južna Mitrovica, Prizren i Peć.
Ovaj projekat se finansuje od Nemačke Vlade, partnerske opštine, dok ga sprovodi organizacija Help u Kosovi.
Pravo prijave za 2023. imaju građani opština uključenih u projekat.
Obrasci za prijavu mogu se dobiti tokom informativnih sastanaka u vašoj opštini ili preuzeti preko veb stranice na linku: www.help-kosovo.org.

USLOVI

PODNOŠENJE POPUNJENIH APLIKACIJA

  • Preko pošte – Popunjene aplikacije i prateća dokumentacija moraju biti dostavljena poštom na adresu:

Help Kosovo,
Poštanski fah br. 23
10000 Priština
Republika Kosovo

Kliknite na „Download” da preuzmete aplikaciju za grant na srpskom jeziku

Potrebno je samo da se prijavite na jedan od ponuđenih načina.

Poslednji datum za prijavu je 19. maj 2023, petak, 16:00 časova.

Read More

Help is organizing info sessions for grants applications

Help Misioni në Kosovo organizon takime informuese me qytetarët në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në 7 Komuna. 
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat partnere të përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premte, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.

***

Help Mission in Kosovo organizes informative meetings with citizens within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” which will be implemented in 7 municipalities.
This project is financed by the German Government, and the partner municipalities, while it is implemented by the organization Help in Kosovo.
Citizens from partner municipalities included in the project have the right to apply for 2023.
Application forms can be obtained during information meetings in your municipality or downloaded via the website at the link: www.help-kosovo.org.
The last date for the application is May 19, 2023, Friday, 16:00, the application officially starts after holding the information meetings.

Read More

Open call for two interns

Help Mission in Kosovo is looking for two interns :

1 intern in Finance and 1 intern in Project management. The internship is part-time and the start date is early April.

Eligibility criteria:

  1. Proficient in English
  2. Time management skills
  3. Can work as a team
  4. Good writing and communication skills
  5. For the project intern social media skills are an added value

To apply send your CV/resume/ Europass to the email:

jobs@help-kosovo.org

The deadline for application is 24th of March 2023 at 23:59.

 

Read More

Help Kosovo support for the Flood Causes

ÇDO DONACION I JUAJI PËR FAMILJET E PREKURA NGA VËRSHIMET NË KOSOVË DO TË DYFISHOHET NGA Z Zurich Foundation
Në javën e tretë të janarit, rajonet perëndimore dhe veriore të Kosovës u përballën me vërshime të shpejta duke shkaktuar probleme të furnizimit me ujë, rrëshqitje të dheut dhe dëmtime të mëdha në shtëpi. Më shumë se 600 familjeve u detyruan të evakuojnë shtëpitë e tyre, për t’u kthyer disa javë më vonë, në shtëpi të pabanueshme dhe të dëmtuara. Me këto pengesa ende po përballen 1060 familje nga komuna e Mitrovicës, Skenderajt dhe Klinës.
Këto familje janë ende në vështirësi për të blerë gjërat e nevojshme për shtëpitë e tyre, duke përfshirë edhe pajisjet elektro-shtëpiake.
DHURO PAK, NDIKO SHUMË!
EVERY DONATION MADE FOR THE FAMILIES AFFECTED BY THE FLOODING IN KOSOVO WILL BE DOUBLED BY @Z Zurich Foundation!
In the third week of January, the western and northern regions of Kosovo dealt with flash floods causing water supply problems, landslides, and severe damage to houses. More than 600 families had to flee their homes, only to return weeks later, to uninhabitable and damaged houses. A total of 1060 families from the municipalities of Mitrovica, Skenderaj and Klina are facing these obstacles today.
These families are still struggling to buy the basic necessities for their homes including household electrical appliances.
Donate today and help a family have a home again!
https://zurichfoundation.benevity.org/community/fundraiser/3500?fbclid=IwAR3DKdgTbHr4nENtinGmWjV0T_81nLEzqBWJ8Pz67OZf3bML7a1pfxeZR1U
Read More

Help’s event on Cybersecurity within GEW in Kosovo

Në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë në Kosovë, Organizata “Help – Hilfe zur Selbsthilfe” në bashkëpunim me Drinor Selmanaj organizojnë eventin “Kafe Llafe”.

Qëllimi kryesor i “Kafe Llafe” është ndërgjegjësimi i audiencës për rëndësinë dhe rritjen e sigurisë kibernetike.

Gjatë “Kafe Llafe” do të keni mundësinë të dëgjoni historinë e Drinor Selmanajt duke mësuar nga historia dhe përvoja e tij shumëvjeçare.

Ju ftojmë të merrni pjesë të Merkurën më 16 Nëntor nga ora 17:00 – 19:00 në Innovation Centre Kosovo (ICK), rruga Rexhep Mala, Prishtinë.

_________________________

Within the Global Entrepreneurship Week in Kosovo, Help – Hilfe zur Selbsthilfe in cooperation with Drinor Selmanaj is organizing an event “Kafe Llafe”.

The main goal of “Kafe Llafe” is to raise awareness among the audience about the growing Importance of Cybersecurity.

During “Kafe Llafe” you will have the opportunity to hear Drinor Selmanaj’s story, learning from his many years of knowledge and experience.

We invite you to participate in Wednesday on November 16 from 17:00 – 19:00 at Innovation Center Kosovo (ICK), Rexhep Mala Street, Prishtina.

Read More

Global Entrepreneurship Week in Kosovo

Miq te dashur,

Në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë në Kosovë, Organizata “Help – Hilfe zur Selbsthilfe” në bashkëpunim me Drinor Selmanaj organizojnë eventin “Kafe Llafe”.

Qëllimi kryesor i “Kafe Llafe” është ndërgjegjësimi i audiencës për rëndësinë dhe rritjen e sigurisë kibernetike.

Gjatë “Kafe Llafe” do të keni mundësinë të dëgjoni historinë e Drinor Selmanajt duke mësuar nga historia dhe përvoja e tij shumëvjeçare.

Ju ftojmë të merrni pjesë të Merkurën më 16 Nëntor nga ora 17:00 – 19:00 në Innovation Centre Kosovo (ICK), rruga Rexhep Mala, Prishtinë.

_________________________

Dear friends,

Within the Global Entrepreneurship Week in Kosovo, Help – Hilfe zur Selbsthilfe in cooperation with Drinor Selmanaj is organizing an event “Kafe Llafe”.

The main goal of “Kafe Llafe” is to raise awareness among the audience about the growing Importance of Cybersecurity.

During “Kafe Llafe” you will have the opportunity to hear Drinor Selmanaj’s story, learning from his many years of knowledge and experience.

We invite you to participate in Wednesday on November 16 from 17:00 – 19:00 at Innovation Center Kosovo (ICK), Rexhep Mala Street, Prishtina.

Read More

20 trash bins donated to Municipality of Istog

Help Mission in Kosovo, Kosovo Correctional Service of Kosovo and the Municipality of Istog established an effective synergy in the financing, producing, and assembling of trash bins within the respective Municipality.
The significance and uniqueness of this project lies within the production of the trash bins, as they were produced by the prisoners of the Dubrava Prison, where Help previously provided professional training in the field of welding and necessary materials.
Municipality of Istog and Help-Hilfe zur Selbthilfe, signed a Memorandum of Understanding (MOU), through each, Help Mission in Kosovo will support the Municipality of Istog through a donation with 20 trash bins.
This Memorandum was signed within the project “Socio-Economic Empowerment of the Western Balkans” supported by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government.
Read More

Signing partnership agreement with KAP

Today on the 23rd of Aug 2022 Help Kosovo signed a partnership agreement with the Alpine Club Prishtina as implementing partner within the RECONOMY Project.

The RECONOMY Programme is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and is implemented by HELVETAS Swiss Intercooperation (Helvetas) together with Help – Hilfe zur Selbsthilfe.

Read More