“My Story” event by Help in Prizren on 06.03.2019

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups.

This event will be held at DokuKino in Prizren on March 6, Wednesday at 18:00.

In this event also will participate Help clients who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event.

Also in this activity will be presented the project of Help through an information session where attendees will be informed about the possibility and the method of application.

***

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

“My Story” event by Help in Prizren on 06.03.2019

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups.

This event will be held at DokuKino in Prizren on March 6, Wednesday at 18:00.

In this event also will participate Help clients who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event.

Also in this activity will be presented the project of Help through an information session where attendees will be informed about the possibility and the method of application.

***

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.