Working tools tender II (11.10.2022-02.11.2022)

Help is implementing the procurement for the purchase of work tools, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo.

We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address:
Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina, or electronically: shala@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 02.11.2022, at 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

For any additional information, please contact: +383 45 243 600

Read More

Agriculture Tender II (11.10.2022-02.11.2022)

Help is implementing the procurement for the purchase of equipment for Agriculture, which is needed for the activities of the Help organization, mission in Kosovo.

We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address:

Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina, or electronically: saraci@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 02.11.2022, at 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

For any additional information, please contact: +383 44 672 072

Read More

Sewing Tender II (10.10.2022-01.11.2022)

Help started the procurement for the purchase of equipment for Tailors, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina, or electronically:
hyseni@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 01.11.2022, 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-HilfezurSelbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

For any additional information, please contact me at: + 383 45 237 295

Read More

Working tools tender (27.06.2022–19.07.2022)

Help started the procurement for the purchase of working tools/equipment, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina, or electronically: shala@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 19.07.2022, 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

For any additional information, please contact: +383 45 243 600

Read More

Shpallje tenderi / Tender announcement (Agriculture)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bujqësi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove.

Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: saraci@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne :+ 383(0)44 672 072 dhe/ose + 383(0)044 163 100

Read More

Shpallje tenderi / Tender announcement (Beekeeping)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bletari, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove.

Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: saraci@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 05.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne :+ 383(0)44 672 072 dhe/ose + 383(0)044 163 100

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Sewing)

Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, ka filluar me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”.

Ju lutem a mundeni ta publikoni ne web faqen tuaj , thirjen per prokurim te paisjeve per Rrobaqepesi, brenda periudhes kohore (13.06.2022 – hapja, 04.07.2022 – mbyllja).

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Rrobaqepesi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : hyseni@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 237 295

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Gastronomy)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Gastronomi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : hyseni@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 28.06.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 237 295

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Production)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per prodhim, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike:
shala@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 27.06.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 243 600

Read More
X