Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

O PROJEKTU:

“Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020” bitće realizovan u opštinama: Kosovo Polje (35 grantova), Obilic (30 grantova),Prizren (40 grantova) i Gracanica (15 grantova).

Ovaj projekat je finansiran od strane Nemačke Vlade,partnerskim opštinama, i implementira se od organizacije Help Kosovo

KO MOŽE DA APLICIRA:

Pravo na aplikaciju za 2019-u imaju svi stanovnici opština: Kosovo Polje, Obilic, Prizren, Gracanica

Prijave može uzeti u informativnim sastancima u vašoj opštini, ili preko web stranice

www.help-kosovo.org ili na vašoj Opštini.

INFORMATIVNI SASTANCI:

25.02.2019 Sala Skupstine Opstine Kosovo Polje 12:00 sati

26.02.2019 Sala Skupstine Opstine Obilic 11:00 sati

27.02.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

28.02.2019 Sala Skupstine Opstine Gracanica 11:00 sati

04.03.2019 Centar za saradnju I integraciju “Fidan Lahu” 12:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 14:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Nakon informativnog sastanka, zainteresovani kandidati mogu dobiti uputstva za popunu obrazca za apliciranje.

Poslednji rok za prijavu je Petak, 29 Mart 2019, do 16:00.

Popunjeji obrazci sa pratećim dokumentima moraju biti dostavljeni na vreme preko pošte- u dole navedenoj adresi:

Help Kosovo, Poštanski Fah br. 23,

10000 Priština, Republika Kosovo

 

 

Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

O PROJEKTU:

“Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020” bitće realizovan u opštinama: Kosovo Polje (35 grantova), Obilic (30 grantova),Prizren (40 grantova) i Gracanica (15 grantova).

Ovaj projekat je finansiran od strane Nemačke Vlade,partnerskim opštinama, i implementira se od organizacije Help Kosovo

KO MOŽE DA APLICIRA:

Pravo na aplikaciju za 2019-u imaju svi stanovnici opština: Kosovo Polje, Obilic, Prizren, Gracanica

Prijave može uzeti u informativnim sastancima u vašoj opštini, ili preko web stranice

www.help-kosovo.org ili na vašoj Opštini.

INFORMATIVNI SASTANCI:

25.02.2019 Sala Skupstine Opstine Kosovo Polje 12:00 sati

26.02.2019 Sala Skupstine Opstine Obilic 11:00 sati

27.02.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

28.02.2019 Sala Skupstine Opstine Gracanica 11:00 sati

04.03.2019 Centar za saradnju I integraciju “Fidan Lahu” 12:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 14:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Nakon informativnog sastanka, zainteresovani kandidati mogu dobiti uputstva za popunu obrazca za apliciranje.

Poslednji rok za prijavu je Petak, 29 Mart 2019, do 16:00.

Popunjeji obrazci sa pratećim dokumentima moraju biti dostavljeni na vreme preko pošte- u dole navedenoj adresi:

Help Kosovo, Poštanski Fah br. 23,

10000 Priština, Republika Kosovo