Support to Mitrush Kuteli School

Within current project a component community-based initiative to improve access and inclusion began its implementation with improving hygienic conditions for primary school students and personnel. During the first week of June 2023, Help in Kosovo supported “Mitrush Kuteli” school with rehabilitation of bathrooms. The task included changing of faucets, installation of electric hand dryers and soap dispensers. In total from this small initiative benefited 512 students and 42 staff members.

Në kuadër të projektit aktual, iniciativa me baze në komunitet për të përmirësuar qasjen dhe përfshirjen filloi zbatimin e saj me përmirësimin e kushteve higjienike për nxënësit dhe personelin e shkollës fillore. Gjatë javës së parë të qershorit 2023, Help ne Kosove mbështeti shkollën “Mitrush Kuteli” me rehabilitimin e banjove. Detyra përfshinte ndërrimin e rubinetave, instalimin e tharëseve elektrike të duarve dhe instalimin e dispenzuesve të sapunit. Nga kjo nismë e vogël përfituan gjithsej 512 studentë dhe 42 punonjës.

Report

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Support to NGO The Ideas Partnership

The request directed to Help by management of the organization addressed the concern of the well-being and education of children by bringing to attention the matter regarding the condition of the bathroom and Kitchen at NGO “The Ideas Partnership” situated in Fushe Kosova. Immediately after the request, Help Team visited the centre and conducted a needs assessment. The conclusion of the needs assessment is that the centre to be supported, aiming at constructing of the bathroom and kitchen to improve hygienic conditions for preschool children’s, primary school students, local inhabitants, and personnel.

Kërkesa e drejtuar për Ndihmë nga menaxhmenti i organizatës, adresonte shqetësimin për mirëqenien dhe edukimin e fëmijëve duke vënë në vëmendje çështjen lidhur me gjendjen e banjës dhe kuzhinës në OJQ “The Ideas Partnership” me seli në Fushë Kosovë. Menjëherë pas kërkesës, Ekipi i Ndihmës vizitoi qendrën dhe kreu një vlerësim të nevojave. Konkluzioni i vlerësimit të nevojave është se qendra do të mbështetet, duke synuar ndërtimin e banjës dhe kuzhinës me qëllim përmirësimin e kushteve higjienike për fëmijët parashkollorë, nxënësit e shkollave fillore, banorët vendas dhe personelin.

Report

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]