Program trajnimi për vetë-punësim nga USAID Kosovo, Sida dhe Help Kosovo

Zgjerimi i mundësive për punësim për të rinjtë në Kosovë është fokusi i Programit të fundit të Trajnimit për Vetë-Punësim.

Sot, projekti EMPOWER Private Sector ka nënshkruar një marrëveshje grantesh me organizatën lokale Help Kosovo për të zbatuar programin e trajnimit i cili synon të nxisë aftësitë e punësimit dhe ndërmarrësisë tek të rinjtë të cilët janë të margjinalizuar në komunat: Gjilan, Viti, Kaçanik dhe Han të Elezit. Në 15 muajt e ardhshëm, programi do të ofrojë trajnime për aftësitë e biznesit për rreth 200 të rinj, dhe pas përfundimit, 32 propozimet më të mira të biznesit të paraqitura nga të rinjtë e trajnuar do të përfitojnë grante të vogla për të filluar biznesin e tyre. Në partneritet me Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.

Read More

“Fuqia e Granteve të Vogla” ngjarje organizuar nga Help Kosovo

Me datën 11 prill 2018 Help Kosovo ka organizuar ngjarjen “Fuqia e Granteve të Vogla”, ku më shumë se 120 persona morën pjesë duke përfshire ambasadat e huaja në Kosovë, Institucionet e Kosovës si ato qendrore ashtu edhe lokale, si dhe përfaqësuesit e komunave partnere, OJQ, klientët që u mbështetën me grante dhe përfaqesues te mediave.

Koordinatorja e programit të Help Kosovo, Shqipe Breznica hapi aktivitetin me një prezantim të aktiviteteve të Help përmes rezultateve dhe të dhënave, gjithashtu falënderoi mbështetësit e Organizatës Help Kosovo gjatë këtyre viteve.

Në këtë ngjarje ishin të pranishëm zëvendësdrejtori menaxhues Timo Stegelmann dhe menaxherja e programit Masa Bubanj, të cilët mbështetën përfaqësuesit e Help Kosovo në organizim.

Help Kosovo falenderon gjithashtu edhe Zëvendës Shefin e Misionit të Ambasadës Gjermane në Prishtinë, ztr. Jan Axel-Voss për praninë e tij dhe për fjalimin e tij në para te pranishmëve.

Gjithashtu, falënderim i veçantë i takon Zëvendësministrit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës ztr. Çerkin Dukolli dhe klientës sonë të sukseshme Arta Shehu-Zaimi për fjalimin e saj të mrekullueshëm.

Gjatë kësaj ngjarje klientët e Help Kosovo kanë pasur mundësi të ekspozojnë produktet e tyre për mysafirët të cilët ishin mjaftë të interesuar dhe të kënaqur me produktet e tyre.

Help Kosovo gjithashtu shfaqi video-dokumentarin e quajtur “Fuqia e Granteve të Vogla” ku u prezantua puna e organizates Help Kosovo që nga viti 2015 dhe u ofrua më shumë informacion rreth projektit

Help Kosovo dëshiron të falënderojë të gjithë mysafirët që na nderuan me praninë e tyre, shpresojmë t’ju shohim përsëri në projektet e ardhshme që Help do ti realizojë me po të njëjtin përkushtim.

Read More

Help Kosovo second selection visits

After completing the first selection evaluation Help Kosovo field officers started the second selection in the home or business address of the possible clients for 7 Municipalities (Suhareka, Istog, Deçan, Shterpce, Lipjan, Mitrovica and Mitrovica North).
Help Kosovo received more than 5000 applications since May 2015, paying special attention to each application helped us reach the best clients from many applications that we’ve received.
After completing the second selection we will compare the business ideas and select the best clients possible to be supported this year.
Help Kosovo wishes success in your activities for all of you.

Read More

Help Kosovo & Cacttus training for Educational Correctional Center in Lipjan

Help Kosovo in cooperation with Cacttus Education are organizing a Vocational Training in Information Technology field.

The Training subject is (HTML, CSS and Java Script) for the Staff of the Educational Correctional Center in Lipjan.

After this training the staff will be able to share the experience with the youngsters that are in this Center and develop them in order to find jobs in the field of information technology.

The training will be provided by Cacttus Education free of charge. Help Kosovo will provide transport for the trainer.

Training Period is three weeks from 20th March 2018 to 6th April 2018.

Recently Help Kosovo supported Educational Correctional Center in Lipjan with technology equipment.

Read More

Meeting with Mayor of Zubin Potok Municipality

Meeting with Mayor of Zubin Potok Municipality Mr. Stevan Vulović to discuss about a future partnership opportunity. Both parts were satisfied with the initiative and plan to implement a project in this Municipality with great potential in Economic Development and Agriculture.
Read More

Help client Nafije Ajeti “Kroi i Sfeçles” in Prishtina market

Our client Nafije Ajeti from Kroi i Sfecles present in Prishtina fair in Boulevard of the city. She produces pickled vegetables, ajvar (pepper pate) and other canned products. Their products are very qualitative and we are proud of the success from supporting “Kroi i Sfeçles”.

Nafije Ajeti has employed 4 women as seasonal workers in Association of women farmers “Kroi i Sfeçles” in Podujeva.

Read More

Correctional Educational Center in Lipjan supported by Help Kosovo

Kosovo National Television RTK visited the Correctonal Educational Center in Lipjan which was recently supported by Help Kosovo with technology equipment in order to have different training in the field of information technology. This Center offers unique services for the youngsters who are under 18 years old and this gives them an opportunity to develop themselves and attend training so they can be employed in the future and move out of the problems.
Help Kosovo will continue to support this Center in different training in partnership with Kosovo Companies that offer training.
Check the link below to learn more about this Center:

Read More

Copperation Agreement between Help and MLSW

On June 8th, cooperation agreement was signed between the Ministry of Labor and Social Welfare, respectively Minister Arban Abrashi and Shqipe Breznica, Program Coordinator from Help within the project “Supporting Socio-Economic Stability in the Western Balkan Region 2017-2018 “. This is a continuation of the cooperation that started in 2015 focusing on strengthening the micro-businesses sector in Kosovo through the grant scheme and the provision of trainings. The overall objective of the program is to increase the capacity of economically and socially vulnerable groups to participate more fully in society, whereas specific objective is decreasing levels of poverty among economically vulnerable groups. Project components are 240 grants for micro businesses; Business trainings and vocational training and support of community-wide entrepreneurial initiatives across the country that will impact on the creation of new jobs and contribute to socio-economic stability. Partner municipalities during the implementation of the project in 2017 and 2018 are: Suhareka, Lipjan, Deçan, Shtërpcë, Istog, Gjakova, Gracanica, Mitrovica and Mitrovica North.

Read More