Signing cooperation agreement with Municipality of Viti

Youth in Viti will receive business skills training and some will receive small grants to start their own businesses through a cooperation agreement signed on August 17th, 2018 with the municipality of Viti and Help Kosovo.

The USAID EMPOWER Private Sector Self-Employment Training Program aims to foster the employability and entrepreneurship of youth in Gjilan, Viti, Hani i Elezit, and Kacanik. In partnership with Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.

***

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit për realizimin e programit të USAID që synon të mbështesë punësimin e të rinjëve të Vitisë

Kryetari i komunës së Vitisë, Sokol Haliti, dhe Shqipe Breznica, Koordinatore e Projektit nga organizata Help, kanë nënshkruar më 17 gusht marrëveshjen e bashkëpunimit në kuadër të programit trajnues “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim”. Ky program është i financuar nga projekti i USAID-it EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Në bazë të marrëveshjes së arritur, Komuna e Vitisë dhe organizata Help do të bashkëpunojnë me qëllim të nxitjes së punësimit dhe ndërmarrësisë tek të rinjtë e cënueshëm dhe me mundësi të kufizuara ekonomike të kësaj komune. Gjithashtu, komuna e Vitisë do të bashkëfinancojë këtë program lidhurme aktivitetet që do që do të zhvillohen në këtë komunë.

“Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” mbështetet në idenë se përkrahja e të rinjëve të Kosovës në ndërmarrësi i mundëson ata t’i zhvillojnë shkathtësitë që do të rrisin mundësitë e tyre për punësim dhe jetesë të qëndrueshme.

Përveç komunës së Vitisë, ky program do të zbatohet edhe në Gjilan, Hani i Elezit, dhe Kaçanik. “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” do të implementohet nga Help gjatë 15 muajve të ardhshëm.

Signing cooperation agreement with Municipality of Viti

Youth in Viti will receive business skills training and some will receive small grants to start their own businesses through a cooperation agreement signed on August 17th, 2018 with the municipality of Viti and Help Kosovo.

The USAID EMPOWER Private Sector Self-Employment Training Program aims to foster the employability and entrepreneurship of youth in Gjilan, Viti, Hani i Elezit, and Kacanik. In partnership with Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.

***

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit për realizimin e programit të USAID që synon të mbështesë punësimin e të rinjëve të Vitisë

Kryetari i komunës së Vitisë, Sokol Haliti, dhe Shqipe Breznica, Koordinatore e Projektit nga organizata Help, kanë nënshkruar më 17 gusht marrëveshjen e bashkëpunimit në kuadër të programit trajnues “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim”. Ky program është i financuar nga projekti i USAID-it EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Në bazë të marrëveshjes së arritur, Komuna e Vitisë dhe organizata Help do të bashkëpunojnë me qëllim të nxitjes së punësimit dhe ndërmarrësisë tek të rinjtë e cënueshëm dhe me mundësi të kufizuara ekonomike të kësaj komune. Gjithashtu, komuna e Vitisë do të bashkëfinancojë këtë program lidhurme aktivitetet që do që do të zhvillohen në këtë komunë.

“Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” mbështetet në idenë se përkrahja e të rinjëve të Kosovës në ndërmarrësi i mundëson ata t’i zhvillojnë shkathtësitë që do të rrisin mundësitë e tyre për punësim dhe jetesë të qëndrueshme.

Përveç komunës së Vitisë, ky program do të zbatohet edhe në Gjilan, Hani i Elezit, dhe Kaçanik. “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” do të implementohet nga Help gjatë 15 muajve të ardhshëm.