Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale http://mpms.rks-gov.net/
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal https://mapl.rks-gov.net/
USAID fuqizon sektorin privat http://empowerkosovo.org/
Institucioni i Shërbimit Korrektues të Kosovës https://shkk.rks-gov.net/
Grand duche de Luxembourg ambasada në Kosovë https://pristina.mae.lu/en/
Komuna e Prishtinës https://kk.rks-gov.net/prishtine/  
Komuna e Pejës https://kk.rks-gov.net/peje/
Komuna e Prizrenit https://kk.rks-gov.net/prizren/
Komuna e Gjakovës http://kk.rks-gov.net/gjakove
Komuna e Gjilanit http://kk.rks-gov.net/gjilan
Komuna e Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/
Komuna e Mitrovicës http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
Komuna e Ferizajt http://kk.rks-gov.net/ferizaj/
Komuna e Suharekës http://kk.rks-gov.net/suhareke/
Komuna e Suharekës https://kk.rks-gov.net/istog/
Komuna e Deçanit http://kk.rks-gov.net/decan/
Komuna e Fushë Kosovës https://kk.rks-gov.net/fushekosove/
Komuna e Obiliqit https://kk.rks-gov.net/obiliq/
Komuna e Shtërpcës http://kk.rks-gov.net/shterpce/
Komuna e Graçanicës https://kk.rks-gov.net/gracanice/
Komuna e Leposaviqit https://kk.rks-gov.net/leposaviq/
Komuna e Novobërdës https://kk.rks-gov.net/novoberde/
Komuna e Lipjanit https://kk.rks-gov.net/lipjan/
Komuna e Mitrovicës Veriore https://kk.rks-gov.net/mitroviceeveriut/en/
Komuna e Vitisë https://kk.rks-gov.net/viti/
Komuna e Hanit të Elezit https://kk.rks-gov.net/haniielezit/en/
Komuna e Kaçanikut https://kk.rks-gov.net/kacanik/
Komuna e Kamenicës https://kk.rks-gov.net/kamenice/