SOE 05 / 2022
Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2022 në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor” i cili implementohet në komunat: Klinë, Skënderaj, Malishevë, Rahovec, Shtime, Kamenicë & Dragash.
SOE 05 / 2022
Help began the distribution of equipment for the clients of 2022 in the framework of the project “Socio-Economic Empowerment of the Western Balkans” which is implemented in the municipalities of Klinë, Skënderaj, Malishevë, Rahovec, Shtime, Kamenicë & Dragash.