Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo – Migration Prevention and Stabilisation

Project: “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo – Migration Prevention and Stabilisation” Duration: February 2016 – December 2017 Donor: Ministry of Foreign Affairs of the German Government Location: Republic of Kosovo Municipalities of Pr...
Read More

Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo – Migration Prevention and Stabilisation

Project: “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo – Migration Prevention and Stabilisation” Duration: February 2016 – December 2017 Donor: Ministry of Foreign Affairs of the German Government Location: Republic of Kosovo Municipalities of Pr...
Read More

Shpërndarja

Shpërndarja e mjeteve të kopshtarisë për komunitetet në Kosovë (tetor 2018) Shpërndarja e pajisjeve në Istog, Suharekë, Deçan, Lipjan, Mitrovicë, Mitrovicë Veri dhe Shtërpcë (2018) Shpërndarja e pajisjeve në Pejë, Prizren, Novobërd dhe Vushtrri (2017) Shpërndarja e pajisjeve Mars ...
Read More

Trajnimi

Trajnimi profesional në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në nivel komunal”, financuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë Gjermane dhe zbatuar me nd...
Read More