Trajnimi profesional në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në nivel komunal”, financuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë Gjermane dhe zbatuar me ndihmën në Komunën e Kamenicës

Trajnim biznesi për klientë në 7 komuna (Lipjan, Deçan, Shtërpcë, Istog, Suharekë, Mitrovicë dhe Mitrovicë Veri)

Trajnim biznesi për klientët në Shtërpcë (qershor 2018)

Trajnim për stafin e Qendrës Korrektuese Arsimore në Lipjan

Trajnim për të burgosurit në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë

Trajnimi i shitjeve dhe marketingut

Trajnim për flokët