Tregu i hapur i përfituesve të Help në Mitrovicë

KOMUNIKATË PËR MEDIA

16.07.2018

TREGU I HAPUR PËR KLIENTËT (PËRFITUESIT) E Help-it

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe te Hënën me 28 Qershor 2018 do te organizoj tregun e hapur.

Tregu i hapur është aktivitet një ditor që ka për qëllim te ofroje mundësinë për klientët/përfituesit e granteve në Help ti ekspozojnë, promovojnë dhe shesin produktet e tyre në hapësirën tek Sheshi i Qytetit përballë shtatores së Isa Boletinit në Mitrovicë. Aktiviteti zhvillohet ditën e Hënë me 16 Korrik nga ora 9:00 deri 15:00. Aktiviteti është përkrahur edhe nga Komuna e Mitrovicës.

 

PRESS RELEASE

16.07.2018

OPEN MARKET FOR Help’s CLIENTS (BENEFICIARIES)

Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” financed by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and partner Municipalities and implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe on Monday, 16 July 2018 is organizing an open market.

Open market aims to provide opportunities for Help’s clients (beneficiaries) to expose, promote and sell their products. Market is located by the Statue of Isa Boletini in Mitrovica from 9:00-15:00. The activity is also supported by the Municipality of Mitrovica.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16.07.2018

OTVORENO TRŽIŠTE ZA KLIJENTE (KORISNIKE) Help-a

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog u Zapadnom Balkanu”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe u Ponedeljak, 16. jula 2018. organizuje otvoreno tržište.
Otvoreno tržište ima za cilj da klijentima/korisnicima Help-a pomogne da izlažu, promovišu i prodaju svoje proizvode. Mesto tržišta se nalazi pored Statua Isa Boletini u Mitrovicu od 9:00-15:00. Aktivnost podržava i Opština Mitrovica.

 

Tregu i hapur i përfituesve të Help në Mitrovicë

KOMUNIKATË PËR MEDIA

16.07.2018

TREGU I HAPUR PËR KLIENTËT (PËRFITUESIT) E Help-it

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe te Hënën me 28 Qershor 2018 do te organizoj tregun e hapur.

Tregu i hapur është aktivitet një ditor që ka për qëllim te ofroje mundësinë për klientët/përfituesit e granteve në Help ti ekspozojnë, promovojnë dhe shesin produktet e tyre në hapësirën tek Sheshi i Qytetit përballë shtatores së Isa Boletinit në Mitrovicë. Aktiviteti zhvillohet ditën e Hënë me 16 Korrik nga ora 9:00 deri 15:00. Aktiviteti është përkrahur edhe nga Komuna e Mitrovicës.

 

PRESS RELEASE

16.07.2018

OPEN MARKET FOR Help’s CLIENTS (BENEFICIARIES)

Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” financed by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and partner Municipalities and implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe on Monday, 16 July 2018 is organizing an open market.

Open market aims to provide opportunities for Help’s clients (beneficiaries) to expose, promote and sell their products. Market is located by the Statue of Isa Boletini in Mitrovica from 9:00-15:00. The activity is also supported by the Municipality of Mitrovica.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16.07.2018

OTVORENO TRŽIŠTE ZA KLIJENTE (KORISNIKE) Help-a

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog u Zapadnom Balkanu”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe u Ponedeljak, 16. jula 2018. organizuje otvoreno tržište.
Otvoreno tržište ima za cilj da klijentima/korisnicima Help-a pomogne da izlažu, promovišu i prodaju svoje proizvode. Mesto tržišta se nalazi pored Statua Isa Boletini u Mitrovicu od 9:00-15:00. Aktivnost podržava i Opština Mitrovica.