(English – Anglisht)

Through financial support from the Help Mission for Kosovo in amount of 20,000 euros, 6 preschool (public) institutions in the Municipality of Prishtina were supported with equipment.
A total of 1409 children and 250 employees in these institutions have benefited from this project.
Through the support were donated mattresses for children’s beds, wooden outdoor toys, sheets for beds, children’s beds, professional carpet washing machines, TVs, laptops, irons, printers and photocopiers, washing machine and clothes dryer , vacuum cleaners, projector and fabric, children’s logic toys and floor washing machine.

(Albanian – Shqip)

Përmes mbështetjes financiare nga Misioni i Help për Kosovë në vlerë prej 20,000 euro, 6 institucione parashkollore (publike) në Komunën e Prishtinës u mbështetën me pajisje.
Në total 1409 fëmijë dhe 250 të punësuar në këto institucione kanë përfituar nga ky projekt i realizuar.
Përmes mbështetjes janë dhuruar dyshekë për shtretër të fëmijëve, lodra te jashtme nga druri, çarçafë për shtretër, shtretër për fëmijë, makina profesionale për larjen e tepihëve, televizorë, laptopë, hekur për hekurosje, printerë dhe fotokopje, makinë për larjen dhe tharjen e rrobave, thithëse elektrike, projektor dhe pëlhure, lodra logjike për fëmije si dhe makinë për larjen e dyshemesë.

#helphilfezurselbsthilfe #helpkosovo #institucionetparashkollore #kindergarten