Help Misioni në Kosovë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunat partnere për mbështetje në kuadër të projektit “Gratë ndërmarrëse në energji (ang. “WEE (Women Energy Entrepreneur)” për dhënien e granteve për gratë ndërmarrëse, që ka për qëllim zhvillimin e ndërmarrësisë përmes shfrytëzimit më efecient të energjisë.
Shqipe Breznica, drejtoreshë e Help theksoi se nga kjo skemë e granteve përfitojnë gratë ndërmarrëse, për blerjen e pajisjeve të cilat kursejnë energji elektrike.
Gratë mund të aplikojnë pasi të hapet konkursi, ku përzgjedhja do të bëhet përmes një procesi transparent, ndërsa projekti realizohet në bashkëpunim dhe participim me komunat partnere.
***
Help Mission in Kosovo signed cooperation agreements with partner Municipalities within the project “Women Energy Entrepreneur” (WEE (Women Energy Entrepreneur) “to provide grants for women entrepreneurs, which aims to develop entrepreneurship through more efficient use of energy.
Shqipe Breznica, Country Director of Help said that women entrepreneurs benefit from this grant scheme, for the purchase of equipment that saves electricity.
Women can apply after the opening of the competition, where the selection will be done through a transparent process, while the project is implemented in cooperation and participation with the municipality.

Signing the cooperation agreement with Municipality of Prishtina 

Signing the cooperation agreement with Municipality of Fushe-Kosova

Signing the cooperation agreement with Municipality of Gjakova

Signing the cooperation agreement with Municipality of Ferizaj 

Signing the cooperation agreement with Municipality of Mitrovica North

Signing the cooperation agreement with Municipality of Gracanica

Signing the cooperation agreement with Municipality of Prizren

Signing the cooperation agreement with Municipality of Gjilan

Signing the cooperation agreement with Municipality of Podujeva 

#helpkosovo #mcc #mfk #seek #grants #grante