Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, ka filluar me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”.

Ju lutem a mundeni ta publikoni ne web faqen tuaj , thirjen per prokurim te paisjeve per Rrobaqepesi, brenda periudhes kohore (13.06.2022 – hapja, 04.07.2022 – mbyllja).

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Rrobaqepesi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : hyseni@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 237 295