Shoqata e të Shurdhërve nga Suhareka e lumtur me ndihmën nga Help

Shoqata e të Shurdhërve nga Suhareka sot ka marrë ndihmën nga Organizata Help dhe janë ndarë shumë të kënaqur si dhe kanë bërë rregullimin e hapsirës menjëherë dhe kanë filluar punën në projektet e tyre. Help ka mbështetur këtë Shoqatë me tavolina, karrige, roleta për dritare, dollapë, si dhe pajisje teknologjike laptop.
Më poshtë mund të shihni disa fotografi të bëra para dhe pas rregullimit të hapsirës nga personat të cilët janë të angazhuar në këtë qendër.

   

Shoqata e të Shurdhërve nga Suhareka e lumtur me ndihmën nga Help

Shoqata e të Shurdhërve nga Suhareka sot ka marrë ndihmën nga Organizata Help dhe janë ndarë shumë të kënaqur si dhe kanë bërë rregullimin e hapsirës menjëherë dhe kanë filluar punën në projektet e tyre. Help ka mbështetur këtë Shoqatë me tavolina, karrige, roleta për dritare, dollapë, si dhe pajisje teknologjike laptop.
Më poshtë mund të shihni disa fotografi të bëra para dhe pas rregullimit të hapsirës nga personat të cilët janë të angazhuar në këtë qendër.