QINDRA PJESËMARRËS NË TAKIMIN INFORMUES PËR GRANTE NGA ”HELP”

https://www.facebook.com/TVBESA/videos/vb.830604183647002/2376450275709902/?type=2&theater

QINDRA PJESËMARRËS NË TAKIMIN INFORMUES PËR GRANTE NGA ”HELP”

https://www.facebook.com/TVBESA/videos/vb.830604183647002/2376450275709902/?type=2&theater