Open market for Help clients in Gjilan

OPEN MARKET FOR Help’s CLIENTS (BENEFICIARIES)
Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” financed by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and partner Municipalities and implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe on Thursday, 28 June 2018 is organizing an open market.

Open market aims to provide opportunities for Help’s clients (beneficiaries) to expose, promote and sell their products. Market is located by the Theatre of the city in Gjilan from 9:00-15:00. The activity is also supported by the Gjilan Municipality.
—————————————————————————–
TREGU I HAPUR PËR KLIENTËT (PËRFITUESIT) E Help-it
Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe te Enjten me 28 Qershor 2018 do te organizoj tregun e hapur.

Tregu i hapur është aktivitet një ditor që ka për qëllim te ofroje mundësinë për klientët/përfituesit e granteve në Help ti ekspozojnë, promovojnë dhe shesin produktet e tyre në hapësirën tek Teatri I Qytetit ne Gjilan. Aktiviteti zhvillohet ditën e Enjte me 28 Qershor nga ora 9:00 deri 15:00. Aktiviteti është përkrahur edhe nga Komuna e Gjilanit.
——————————————————————————
OTVORENO TRŽIŠTE ZA KLIJENTE (KORISNIKE) Help-a
Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog u Zapadnom Balkanu”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe u Četvrtak, 28. juna 2018. organizuje otvoreno tržište.

Otvoreno tržište ima za cilj da klijentima/korisnicima Help-a pomogne da izlažu, promovišu i prodaju svoje proizvode. Mesto tržišta se nalazi u Gnjilane kod Gradsko Pozoriste od 9:00-15:00. Aktivnost podržava i Opština Gniljane.

Open market for Help clients in Gjilan

OPEN MARKET FOR Help’s CLIENTS (BENEFICIARIES)
Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” financed by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and partner Municipalities and implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe on Thursday, 28 June 2018 is organizing an open market.

Open market aims to provide opportunities for Help’s clients (beneficiaries) to expose, promote and sell their products. Market is located by the Theatre of the city in Gjilan from 9:00-15:00. The activity is also supported by the Gjilan Municipality.
—————————————————————————–
TREGU I HAPUR PËR KLIENTËT (PËRFITUESIT) E Help-it
Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe te Enjten me 28 Qershor 2018 do te organizoj tregun e hapur.

Tregu i hapur është aktivitet një ditor që ka për qëllim te ofroje mundësinë për klientët/përfituesit e granteve në Help ti ekspozojnë, promovojnë dhe shesin produktet e tyre në hapësirën tek Teatri I Qytetit ne Gjilan. Aktiviteti zhvillohet ditën e Enjte me 28 Qershor nga ora 9:00 deri 15:00. Aktiviteti është përkrahur edhe nga Komuna e Gjilanit.
——————————————————————————
OTVORENO TRŽIŠTE ZA KLIJENTE (KORISNIKE) Help-a
Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog u Zapadnom Balkanu”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe u Četvrtak, 28. juna 2018. organizuje otvoreno tržište.

Otvoreno tržište ima za cilj da klijentima/korisnicima Help-a pomogne da izlažu, promovišu i prodaju svoje proizvode. Mesto tržišta se nalazi u Gnjilane kod Gradsko Pozoriste od 9:00-15:00. Aktivnost podržava i Opština Gniljane.