My Story event in Municipality of Obiliq

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups. This event was organized in Obiliq and Fushe Kosova on 25 and 26 February 2019. In this event also participated Help clients Mr. Maliq Koskoviku (beekeeper from Prishtina) and Jehona Shala (Entrepreneur from Vushtrri) who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event. Also in this activity Help representatives presented the project through an information session where attendees were informed about the possibility and the method of application.


“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up. Kjo ngjarje është mbajtur në Komunën e Obilqit dhe Fushë Kosovës me datën 25-26 Shkurt 2019. Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help ztr. Maliq Koskoviku (bletar nga Prishtina) dhe Jehona Shala (ndërmarrëse nga Komuna e Vushtrrisë) të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve. Poashtu në këtë aktivitet është prezantuar projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit janë njoftuar rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Photos from My Story event in Obiliq 26.02.2019

My Story event in Municipality of Obiliq

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups. This event was organized in Obiliq and Fushe Kosova on 25 and 26 February 2019. In this event also participated Help clients Mr. Maliq Koskoviku (beekeeper from Prishtina) and Jehona Shala (Entrepreneur from Vushtrri) who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event. Also in this activity Help representatives presented the project through an information session where attendees were informed about the possibility and the method of application.


“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up. Kjo ngjarje është mbajtur në Komunën e Obilqit dhe Fushë Kosovës me datën 25-26 Shkurt 2019. Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help ztr. Maliq Koskoviku (bletar nga Prishtina) dhe Jehona Shala (ndërmarrëse nga Komuna e Vushtrrisë) të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve. Poashtu në këtë aktivitet është prezantuar projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit janë njoftuar rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Photos from My Story event in Obiliq 26.02.2019