Mundësi bashkëpunimi nga Organizata Help dhe komuna e Fushë-Kosovës

Sot Koordinatorja e Programit të Organizatës gjermane Help, Shqipe Breznica vizitoi komunën e Fushë-Kosovës ku u takua me Drejtorin për Zhvillim Ekonomik, Ekrem Berjani. Ky ishte një takim inicues me përfaqësuesin e komunës së Fushë-Kosovës për të diskutuar rreth një bashkëpunimi në këtë komunë.
Si në çdo komunë ashtu edhe në Fushë-Kosovë Organizata Help Kosovo ka për qëllim të kontribuoj në stabilitetin socio-ekonomik duke fuqizuar mikro bizneset.
Eshte shumë me rëndësi të theksohet se në këtë komunë jetojnë shumë komunitete jo-shumicë të cilët janë të kënaqur me shërbimet nga niveli lokal por gjithsesi kanë nevojë edhe për mbështetje për fillimin e një biznesi të ri apo ndihmë në biznesin ekzistues.
Falenderim i posaçëm shkon për Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik për gatishmërinë në bashkëpunim në të ardhmen.

 

 

Mundësi bashkëpunimi nga Organizata Help dhe komuna e Fushë-Kosovës

Sot Koordinatorja e Programit të Organizatës gjermane Help, Shqipe Breznica vizitoi komunën e Fushë-Kosovës ku u takua me Drejtorin për Zhvillim Ekonomik, Ekrem Berjani. Ky ishte një takim inicues me përfaqësuesin e komunës së Fushë-Kosovës për të diskutuar rreth një bashkëpunimi në këtë komunë.
Si në çdo komunë ashtu edhe në Fushë-Kosovë Organizata Help Kosovo ka për qëllim të kontribuoj në stabilitetin socio-ekonomik duke fuqizuar mikro bizneset.
Eshte shumë me rëndësi të theksohet se në këtë komunë jetojnë shumë komunitete jo-shumicë të cilët janë të kënaqur me shërbimet nga niveli lokal por gjithsesi kanë nevojë edhe për mbështetje për fillimin e një biznesi të ri apo ndihmë në biznesin ekzistues.
Falenderim i posaçëm shkon për Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik për gatishmërinë në bashkëpunim në të ardhmen.