Marrëveshje bashkëpunimi mes Help dhe Komunës së Kaçanikut

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit për realizimin e programit të USAID që synon të mbështesë punësimin e të rinjëve së Kaçanikut

Nënkryetari i komunës së Kaçanikut, Ylber Bajra, dhe Shqipe Breznica, Koordinatore e Projektit nga organizata Help, kanë nënshkruar më 28 gusht marrëveshjen e bashkëpunimit në kuadër të programit trajnues “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim”. Ky program është i financuar nga projekti i USAID-it EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Në bazë të marrëveshjes së arritur, Komuna e Kaçanikut dhe organizata Help do të bashkëpunojnë me qëllim të nxitjes së punësimit dhe ndërmarrësisë tek të rinjtë e cënueshëm dhe me mundësi të kufizuara ekonomike të kësaj komune. Gjithashtu, komuna e Kaçanikut do të bashkëfinancojë këtë program lidhur me aktivitetet që do që do të zhvillohen në këtë komunë.

“Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” mbështetet në idenë se përkrahja e të rinjëve të Kosovës në ndërmarrësi i mundëson ata t’i zhvillojnë shkathtësitë që do të rrisin mundësitë e tyre për punësim dhe jetesë të qëndrueshme.

Përveç komunës së Kaçanikut, ky program do të zbatohet edhe në Gjilan, Hani i Elezit, dhe Viti. “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” do të implementohet nga Help gjatë 15 muajve të ardhshëm.

Marrëveshje bashkëpunimi mes Help dhe Komunës së Kaçanikut

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit për realizimin e programit të USAID që synon të mbështesë punësimin e të rinjëve së Kaçanikut

Nënkryetari i komunës së Kaçanikut, Ylber Bajra, dhe Shqipe Breznica, Koordinatore e Projektit nga organizata Help, kanë nënshkruar më 28 gusht marrëveshjen e bashkëpunimit në kuadër të programit trajnues “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim”. Ky program është i financuar nga projekti i USAID-it EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Në bazë të marrëveshjes së arritur, Komuna e Kaçanikut dhe organizata Help do të bashkëpunojnë me qëllim të nxitjes së punësimit dhe ndërmarrësisë tek të rinjtë e cënueshëm dhe me mundësi të kufizuara ekonomike të kësaj komune. Gjithashtu, komuna e Kaçanikut do të bashkëfinancojë këtë program lidhur me aktivitetet që do që do të zhvillohen në këtë komunë.

“Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” mbështetet në idenë se përkrahja e të rinjëve të Kosovës në ndërmarrësi i mundëson ata t’i zhvillojnë shkathtësitë që do të rrisin mundësitë e tyre për punësim dhe jetesë të qëndrueshme.

Përveç komunës së Kaçanikut, ky program do të zbatohet edhe në Gjilan, Hani i Elezit, dhe Viti. “Programi i Trajnimit për Vetëpunësim” do të implementohet nga Help gjatë 15 muajve të ardhshëm.