Gëzuar Vitin e Ri, duke ju uruar paqe, dashuri, shëndet dhe lumturi në vitin 2020.

Happy New Year, wishing you peace, love, health, and happiness in 2020.

Srećna Nova godina, želeći vam mir, ljubav, zdravlje i sreću u 2020. godini.