On April 8th for the International Romani Day jointly with the EU Ambassador to Kosovo, Tomáš Szunyog, Help visited clients from Roma community that were supported by Help Mission in Kosovo in their entrepreneurship journey. We at Help believe that economic empowerment is key to a genuine inclusion and representation.
***
Me 8 Prill, për Ditën Ndërkombëtare të Romëve, së bashku me Ambasadorin e BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog, vizituam klientët nga komuniteti Rom, të cilët janë mbështetur nga Help Misioni në Kosovë në rrugëtimin e tyre si sipërmarrës. Ne në Help besojmë se fuqizimi ekonomik është çelësi për një përfshirje dhe përfaqësim të vërtetë.