Help ka ndihmuar me pako ushqimore dhe higjienike 119 familje të Lagjes së Dëshmorëve në Balloc të Podujevës , ndihmë e cila u ofrua në kuader të mbeshtetjes në menaxhimin e situatës ndaj pandemisë Covid-19.
Falenderim i veçantë për kompanitë vendore që mbështetën këtë iniciativë përmes donacioneve të tyre.
Poashtu falenderojmë zyretarët komunal për bashkëpunimin gjatë përpilimit të listave me të gjitha familjet në nevojë dhe aktivitetit në terren përmes vullnetarëve.
Fotograf: Valdrin Fetahu