Today a partnership agreement was signed between Help – Hilfe zur Selbsthilfe represented by Shqipe Breznica, Country Director and Plan&Go Center in Tirana (Albania) represented by Malbora Shahini. The purpose of this Partnership Agreement is to support the rehabilitation of Kindergarten “Tre Deshmoret” in Kavaja Municipality affected by the earthquake in Albania. Through Help’s support and cooperation with the Municipality of Kavaja, Plan&Go will intervene in the rehabilitation of this Kindergarten attended by 200 children of Kavaja and nearby villages. The rehabilitation will also encourage social inclusiveness, provide a safe place for children as well and support children’s emotional situation especially after the earthquake. In the aftermath the devastating earthquake that hit Albania on 26 November 2019, Help has been providing immediate aid to the local population on the most affected areas. Help has managed to raise funds from Council of North Rhine-Westphalia, (German “Staatskanzlei NRW”) and aims to continue its support to the families affected by the earthquake through additional structured interventions. Plan&Go is a grass-root organization that supports the most vulnerable children, families and communities in Albania; it has consolidated its expertise and experience in providing immediate multidisciplinary emergency responses to individuals and social groups exposed to risks. Special thanks for Ilir Lico, Alma Grazhdani and Butrint Tuzi who were part of this partnership that was successfully concretized today.
________________________________
Sot u nënshkrua marrëveshje partneriteti mes Help- Hilfe zur Selbsthilfe përfaqësuar nga Shqipe Breznica – Drejtoreshë dhe Qenda Plan & Go në Tiranë (Shqipëri) përfaqësuar nga Malbora Shahini. Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje Partneriteti është të mbështesë rehabilitimin e Kopshtit të fëmijëve “Tre Deshmoret” në Bashkinë Kavajë të prekur nga tërmeti në Shqipëri. Përmes ndihmës dhe bashkëpunimit të Help me Bashkinë e Kavajës, Plan & Go do të intervenojë në rehabilitimin e këtij kopshti, të vijuar 200 fëmijë të Kavajës dhe fshatrave afër. Rehabilitimi do të inkurajojë gjithëpërfshirjen sociale, do të sigurojë një vend të sigurt për fëmijët, si dhe do të mbështesë situatën emocionale të fëmijëve sidomos pas tërmetit. Pas tërmetit shkatërrues që goditi Shqipërinë në 26 Nëntor 2019, Help ka ofruar ndihmë të menjëhershme për popullatën lokale në zonat më të prekura dhe ka arritur të mbledhë fonde nga Këshilli i Rhine-Westphalia të Veriut, (gjermanisht “Staatskanzlei NRW”) dhe synon të vazhdojë mbështetjen e saj për familjet e prekura nga tërmeti përmes ndërhyrjeve të tjera strukturore. Plan & Go është një organizatë që mbështet fëmijët, familjet dhe komunitetet më të rrezikuara në Shqipëri; ajo ka konsoliduar ekspertizën dhe përvojën e saj në ofrimin e përgjigjeve të menjëhershme multidisiplinare të urgjencës për individët dhe grupet sociale të ekspozuar ndaj rreziqeve. Falënderime të veçanta për Ilir Lico, Alma Grazhdani dhe Butrint Tuzi që ishin pjesë e këtij partneriteti që u konkretizua sot me sukses.
#helphilfezurselbsthilfe #planandgo