Help Kosovo has supported the Correctional Center in Dubrava with welding equipment. Through this project, it is aimed at influencing the rehabilitation and re-socialization of prisoners in the framework of the project “Supporting Socio-Economic Stability in the Western Balkan Region 2019-2020”. Also 12 prisoners have received professional training for welding with ISO certification.


Help Kosovo ka mbështetur me pajisje për saldim Qendrën Korrektuese në Dubravë. Përmes këtij projekti synohet të ndikohet në rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur, në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Poashtu 12 të burgosur kanë përfituar trajnim profesional për saldim me ISO certifikim.