Sot me datë 07.06.2021 u arrit Memorandum Mirëkuptimi mes Help Kosovo dhe Komunës së Prishtinës në kuadër te projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”.
Subjekt i këtij Memorandumi te Mirëkuptimit është angazhimi i organizatës Help Misioni ne Kosove dhe Komunës së Prishtinës, Drejtorati i Arsimit në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor” i përkrahur financiarisht nga Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverisë Gjermane dhe zbatuar nga Help. Help do ti mbështesë kopshtet publike në Komunë të Prishtinës me pajisje për të krijuar një mjedis me te mire për me te vegjlit.
***
Today, on 07.06.2021, a Memorandum of Understanding was reached between Help Kosovo and the Municipality of Prishtina within the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”.
Subject of this Memorandum of Understanding is commitment of a German organization Help Mission in Kosovo and Prishtina Municipality, Education Directorate within the “Socio-economic empowerment of the Western Balkans” supported financially by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government and implemented by Help. Help will support public kindergartens in Prishtina Municipality with equipment to create a stimulating environment.