Help Kosovo ka mbeshtetur 10 shtepi te sigurta/strehimore me pajisje teknologjike ku femijet e strehuar ne keto qendra te kene mundesine te ndjekin mesimin online dhe te zhvillohen aktivitete tjera te nderlidhura me punen dhe studimet.
Lokacionet: Prishtina, Prizren, Peja, Gjakova, Ferizaj, Novoberd, Gjilan, Mitrovica