Help mbështet organizatën Down Syndrome Kosova

Drejtoresha e organizates “Help Kosovo”, Shqipe Breznica dhe Drejtoresha Ekzekutive e “Down Syndrome Kosova”, Sebahate Hajdini, kane nenshkruar marveshje bashkpunimi per projektin “Mbeshtetja dhe promovimi i Mireqeneies per personat me Down Sindrom”, mbeshtetur nga Qeveria e Luksemburgut.

Help do ta pajise me paisje te kuzhines dhe mjete te tjera te punes per “Down Syndrome Kosova” ne Mitrovice per te hapur nje dyqan ushqimor ne menyre qe te gjenerohen te ardhura per qendren ne Mitrovice. “Help Kosovo” do te bleje dhe shperndaje paisjet per DSK dhe do te ofroj asistence teknike. 

Help mbështet organizatën Down Syndrome Kosova

Drejtoresha e organizates “Help Kosovo”, Shqipe Breznica dhe Drejtoresha Ekzekutive e “Down Syndrome Kosova”, Sebahate Hajdini, kane nenshkruar marveshje bashkpunimi per projektin “Mbeshtetja dhe promovimi i Mireqeneies per personat me Down Sindrom”, mbeshtetur nga Qeveria e Luksemburgut.

Help do ta pajise me paisje te kuzhines dhe mjete te tjera te punes per “Down Syndrome Kosova” ne Mitrovice per te hapur nje dyqan ushqimor ne menyre qe te gjenerohen te ardhura per qendren ne Mitrovice. “Help Kosovo” do te bleje dhe shperndaje paisjet per DSK dhe do te ofroj asistence teknike.