Help sigurisht që është në veprim për qytetarët në nevojë, përkundër pandemisë Corona gjithmonë duke zbatuar rekomandimet nga Qeveria dhe OBSH.
Help Misioni në Kosovë aktivizoi ndihmën emergjente dhe në koordinim me personelin mjeksor sot kontribuoi me dezinfektues për aspiratorë, dezinfektues te lëngshëm për instrumente, letra te lagura medicinale, doreza lateks me pudër, set steril (mantele) për kirurgë, këmisha për pacientë, mbulesë për këpucë Nobashuco, letër higjienike dhe përparëse najloni.
Faleminderit për gatishmerinë dhe bashkepunimin shumë korrekt dhe të shpejtë stafit të Qendrës Operative Emergjente në kuadër të Ministrisë së Shendetësise të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
#helphilfezurselbsthilfe #helpkosovo #ministriaeshendetsise #covid19 #support #donate