Reduktim i kostos, prodhim, zhvillim! 

Oganizata Help ne kuader te bashkepunimit me Institucionin e Sherbimit Korrektues te Kosoves, sot i ka dhuruar Burgut te Sigurise se Larte ne Gerdoc, makinen per prodhimin e qeseve te mbeturinave te dimensioneve te ndryshme.
Me kete makine do te punojne te burgosurit te cilet jane duke u mbajtur ne kete institucion, ndersa qeset e prodhuara do te perdoren nga te gjitha burgjet dhe Qendrat Korrektuese te Kosoves.