Finalja Kombëtare e ClimateLaunchpad Kosovo 2021 u nis me fjalët hapëse të organizatorëve – Arbër Lleshi nga BONEVET Gjakova, e pastaj nga përfaqësuesit e donatorëve kryesor të projektit – Valon Hyseni nga Help Kosovo dhe Reconomy dhe Denion Galimuna nga Kosovo Foundation for Open Society (KFOS).
National Final of ClimateLaunchpad Kosovo 2021 started with the initial words from the organizers – Arbër Lleshi from BONEVET Gjakova, and then from project donor representatives – Valon Hyseni from Help Kosovo and Reconomy and Denion Galimuna from KFOS.
Katër ekipet e para finaliste që prezantuan idetë e tyre para jurisë kombëtare të ClimateLaunchpad Kosovo janë Te Pema, Common Store, TECO (Multihead 3D Printer) dhe GoBeyond.
The first four finalist teams that have pitched their ideas in front of the national jury of ClimateLaunchpad Kosovo are Te Pema, Common Store, TECO (Multihead 3D Printer) and GoBeyond.
Katër ekipet e dyta finaliste që prezantuan idetë e tyre para jurisë kombëtare të ClimateLaunchpad Kosovo janë MIGA, Lua Robotics, CityForest dhe Moving Helia (SLT).
Pas vlerësimit të jurisë, ngjarja do të rifillojë për shpalljen e 3 fituesve të edicionit të parë të ClimateLaunchpad në Kosovë.
The second four finalist teams that have pitched their ideas in front of the national jury of ClimateLaunchpad Kosovo are MIGA, Lua Robotics, CityForest and Moving Helia (SLT).
After the jury evaluation, the event will restart by announcing the 3 winners of the first edition of ClimateLaunchpad in Kosovo.
Finalja Kombëtare e ClimateLaunchpad Kosovo, sipas lajmërimit në fund të ngjarjes Live në Facebook ditën e djeshme, ka shpallur fituesit, të përzgjedhur nga juria e pavarur eksperte.
Vendi i parë i jepet ekipit GoBeyond. Vendi i dytë i jepet ekipit store.common (Common Store), kurse vendi i tretë ekipit Moving Helia.
Të tre ekipet, përveç përfitimeve të ndryshme nga gara në Kosovë, nominohen për të marrë pjesë në Finalen Regjionale dhe potencialisht Finalen Globale të ClimateLaunchpad.
#CLP21
ClimateLaunchpad Kosovo National Final, as per the independent jury decision during the Facebook Live event yesterday, has revealed the winners of this edition, the first one in Kosovo.
The first place goes to the GoBeyond team. The second place goes to the Common Store team, while the third place goes to the Moving Helia team.
All three teams, except the various benefits from the competition in Kosovo, are nominated to participate in the Regional Finals, and potential the Global Final of ClimateLaunchpad.