Vizita e Klaus-Jürgen Hedrich në Kosovë

Shërbime këshillimore (vizita në fermë) për klientët në vitin 2018

JCoders

99 Lule – Cajra natyrale

Takimi me klientët e mundshëm / Zgjedhja e dytë 2015

Formon

Rent Smart

Klientët e Graçanicës gjatë vizitës së dytë zgjedhëse

Vizita e rastësishme e klientëve të ndihmës pas shpërndarjes së pajisjeve

Vizitat në Keqekolla Klientë Korrik 2016