ÇDO DONACION I JUAJI PËR FAMILJET E PREKURA NGA VËRSHIMET NË KOSOVË DO TË DYFISHOHET NGA Z Zurich Foundation
Në javën e tretë të janarit, rajonet perëndimore dhe veriore të Kosovës u përballën me vërshime të shpejta duke shkaktuar probleme të furnizimit me ujë, rrëshqitje të dheut dhe dëmtime të mëdha në shtëpi. Më shumë se 600 familjeve u detyruan të evakuojnë shtëpitë e tyre, për t’u kthyer disa javë më vonë, në shtëpi të pabanueshme dhe të dëmtuara. Me këto pengesa ende po përballen 1060 familje nga komuna e Mitrovicës, Skenderajt dhe Klinës.
Këto familje janë ende në vështirësi për të blerë gjërat e nevojshme për shtëpitë e tyre, duke përfshirë edhe pajisjet elektro-shtëpiake.
DHURO PAK, NDIKO SHUMË!
EVERY DONATION MADE FOR THE FAMILIES AFFECTED BY THE FLOODING IN KOSOVO WILL BE DOUBLED BY @Z Zurich Foundation!
In the third week of January, the western and northern regions of Kosovo dealt with flash floods causing water supply problems, landslides, and severe damage to houses. More than 600 families had to flee their homes, only to return weeks later, to uninhabitable and damaged houses. A total of 1060 families from the municipalities of Mitrovica, Skenderaj and Klina are facing these obstacles today.
These families are still struggling to buy the basic necessities for their homes including household electrical appliances.
Donate today and help a family have a home again!
https://zurichfoundation.benevity.org/community/fundraiser/3500?fbclid=IwAR3DKdgTbHr4nENtinGmWjV0T_81nLEzqBWJ8Pz67OZf3bML7a1pfxeZR1U