WEE Simple – Žene u energetici

MFK – WEE sub-site information (Serbian) Žene u energetici – JEDNOSTAVNA KOMPONENTA Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) pokrenula je završnu komponentu Programa za žene energetske preduzetnice (WEE), šemu bespovratnih sredstava za Pilot JEDNOSTAVNU grupu koja nudi grantove za mikro preduzeć...
Read More