Trajnim për stafin e Qendrës Edukative-Korrektuese në Lipjan nga Cacttus Education

Help Kosovo në bashkëpunim me Cacttus Education organizojnë trajnim profesional në teknologji informative. Subjekti i trajnimit është (HTML, CSS dhe Java Script) për stafin e Qendrës Edukative Korrektuese në Lipjan.

Pas përfundimit të trajnimit stafi i kësaj qendre do të ketë mundësi të ndajnë përvojën e tyre me të rinjtë që gjenden në këtë qendër gjë që do të ndihmonte në gjetjen e punëve në fushën e teknologjisë informative.

Ky trajnim ofrohet nga Cacttus Education pa pagesë. ndërsa Help Kosovo do të kryej shërbimet e transportit për trajnerët.

Periudha sa do të zgjasë ky trajnim është 3 javë na data 20 Mars deri më 6 Prill 2018. Help falenderon Cacttus Education për bashkepunim korrekt dhe për këtë shërbim për shoqërinë.

Së fundmi Help Kosovo ka mbështetur Qendrën Edukative Korrektuese në Lipjan me pajisje teknologjike.

 

Trajnim për stafin e Qendrës Edukative-Korrektuese në Lipjan nga Cacttus Education

Help Kosovo në bashkëpunim me Cacttus Education organizojnë trajnim profesional në teknologji informative. Subjekti i trajnimit është (HTML, CSS dhe Java Script) për stafin e Qendrës Edukative Korrektuese në Lipjan.

Pas përfundimit të trajnimit stafi i kësaj qendre do të ketë mundësi të ndajnë përvojën e tyre me të rinjtë që gjenden në këtë qendër gjë që do të ndihmonte në gjetjen e punëve në fushën e teknologjisë informative.

Ky trajnim ofrohet nga Cacttus Education pa pagesë. ndërsa Help Kosovo do të kryej shërbimet e transportit për trajnerët.

Periudha sa do të zgjasë ky trajnim është 3 javë na data 20 Mars deri më 6 Prill 2018. Help falenderon Cacttus Education për bashkepunim korrekt dhe për këtë shërbim për shoqërinë.

Së fundmi Help Kosovo ka mbështetur Qendrën Edukative Korrektuese në Lipjan me pajisje teknologjike.