Shyhrete Alaj is a beautician from Deçan Municipality. She owns a hair salon in a busy street in Deçan where she offers her services.

Before receiving grant from Help, Ms. Alaj has been working in very modest conditions, were she was operating with difficulty. She applied to renew her worn-out equipment, as well as additional equipment beauticians. With the received equipment, she has managed to refresh the interior, add more chairs as well as expand her services. Taking into account that her shop was small for all these activities, she has rented another space near to her salon, where she employed two girls that offer manicure and pedicure services to interested clients.
***
Shyhrete Alaj është një frizere nga Komuna e Deçanit. Ajo ka një sallon të floktarise në një rrugë të shumë të qarkullueshme në Deçan, ku ajo ofron shërbimet e saj. Para se të merrte grant nga Help, znj. Alaj ka punuar në kushte shumë modeste, ku po vepronte me vështirësi. Ajo aplikoi për të rinovuar pajisjet e saj të vjetruara, si dhe për pajisje shtesë për kozmetikë. Me pajisjet e marra, ajo ka arritur të rifreskojë brendësinë, të shtojë më shumë karrige dhe të zgjerojë shërbimet e saj. Duke marrë parasysh se dyqani i saj ishte i vogël për të gjitha këto aktivitete, ajo ka marrë me qira një hapësirë tjetër pranë sallonit të saj, ku ka punësuar dy vajza që ofrojnë shërbime manikyr dhe pedikyr për klientët e interesuar.
***
Shyhrete Alaj je kozmetičar iz opštine Dečane. Ona poseduje frizerski salon u prometnoj ulici u Decanu gde nudi usluge frizerskog salona. Pre nego što je dobila pomoć od Helpa, gospođa Alaj je radila u vrlo skromnim uslovima, sa poteškoćama. Ona je podnela je zahtev za obnovu svoje stare opreme, kao I za dodatnu kozmetičku opremu. Uz primljenu opremu, ona je uspela osvežiti unutrašnjost salona, te dodati više stolica i proširiti svoje usluge. Uzimajući u obzir da je njena prodavnica bila mala za sve ove aktivnosti, ona je iznajmila još jedan prostor u blizini njenog salona, gde je zaposlila dve djevojke koje nude zainteresovanim klijentima uslugu manikira i pedikira.