Milot Spahija is a carpenter from Peja. He makes wooden home decorations, but not just any home decorations. Milot came up with a unique idea of making personalized wooden pieces, one of the most popular being decorations for newborn babies. Milot cuts and shapes wood and brings out décor pieces with the newborn baby’s name, date, and time of birth carved according to the client’s request. But Milot also makes various decorations for any other special occasion, such as weddings, engagement events, but also logos and signs for companies, etc. 

Milot had already been doing woodwork for 3 years, but before he would do the cutting and shaping of wood manually or he would go somewhere else to finish the work as he did not have the necessary equipment to realize the ideas he had in his mind. It is through friends how he heard about Help and decided to apply for a grant. Help supported him with the tools and machines he needed to complete his work. Now he can bring out his creative ideas much more effortlessly and with much less expenses. 

Milot is already planning how he will expand his business. Because he was so successful in decorative woodwork, he now plans to include the making of unique and decorative wooden furniture mouldings in his work. 

Milot works on order and uses Facebook and Instagram to reach out to his customers. You can find his creative works in his official Facebook page:  Punime Artizanale nga druri – Peje

***

Milot Spahija është një zdrukthtar nga Peja. 

Ai bën dekore nga druri për shtëpi, por jo çfarëdo dekore për shtëpi. Miloti erdhi me një ide të veçantë për të bërë pjesë të drurit të personalizuara, një nga dekoret e tij më të njohura duke qenë për fëmijët e posalindur.

Miloti e pret dhe i jep formë drurit dhe bën pjesë dekori me emrin e fëmijës së porsalindur, datën dhe kohën e lindjes të gdhendur sipas kërkesës së klientit. Por Miloti gjithashtu bën edhe dekorime të ndryshme për raste tjera të veçanta, sikurse për dasma, fejesa, por edhe logo për kompanitë etj. 

Miloti tashmë kishte bërë punë druri që 3 vite, por. më heret ai bënte prerjen dhe formimin e drurit në mënyrë manuale apo shkonte diku tjetër për ta përfunduar punën e tij, pasi ai nuk kishte pajisjet e nevojshme për të realizuar idetë që kishte në mendje. Është përmes miqve se si ai ka dëgjuar për Help-in dhe kishte vendosur të aplikoj për një grant. Help e mbështeti atë me mjetet dhe makinat që I duheshin për të përfunduar punën e tij. Tani ai mund të nxjerrë idetë e tij kreative shumë më lehtë dhe me më pak shpenzime. 

Miloti tashmë po planifikon se si do të zgjerojë biznesin e tij. Pasi që ai ishte aq i suksesshëm në punimet  dekorative prej druri, ai tani ka në plan të përfshijë edhe realizimin e mobiljeve prej druri unike dhe dekorative në punën e tij. 

Miloti punon me porosi dhe përdor Facebook-un dhe Instagram-in për të arritur tek klientët e tij. Ju mund të gjeni punimet e tij kreative në faqen e tij zyrtare në Facebook: Punime Artizanale nga druri – Peje