Supported Municipalities since May 2015

– We are honored to present the number of supported municipalities since May 2015
– Jemi të nderuar të prezantojmë numrin e komunave të mbështetura që nga maji i vitit 2015
– Čast nam je da predstavimo broj podržanih opština od maja 2015. godine

Supported Municipalities since May 2015

– We are honored to present the number of supported municipalities since May 2015
– Jemi të nderuar të prezantojmë numrin e komunave të mbështetura që nga maji i vitit 2015
– Čast nam je da predstavimo broj podržanih opština od maja 2015. godine