Help ka ndihmuar me pako ushqimore dhe higjienike Komunën e Prishtinës, ndihmë e cila u ofrua në kuadër të mbeshtetjes në menaxhimin e situatës ndaj pandemisë Covid-19. Falenderim i veçantë për kompanitë vendore që mbështetën këtë iniciativë përmes donacioneve të tyre.
Poashtu falenderojmë zyretarët komunal për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj qytetarëve në këtë kohë të vështirë.

Help has assisted Municipality of Prishtina with food and hygiene packages, an assistance which was provided in the framework of support in the management of the situation against pandemic Covid-19. Special thanks to the local companies that supported this initiative through their donations.
We also thank the municipal officials for their continued cooperation and support to the citizens during this hard time.