Help continues to support the Institutions in managing the situation against pandemic Covid-19, this time symbolic support was provided to SOS children’s Village in Prishtina where Help donated a package of protective masks for staff and children living in that center.
We thank the Tailoring Company “ADA” for their volunteerism for sewing masks with the material donated to you by the Help Organization.


Help vazhdon mbështetjen ndaj Institucioneve në menaxhimin e situatës ndaj pandemisë Covid-19, këtë herë mbështetje simbolike ju ofrua SOS Fshatit të fëmijëve në Prishtinë ku dhuruam një pako maska mbrojtëse për stafin dhe fëmijët që jetojnë në atë qendër.
Falenderojmë Rrobaqepsinë “ADA” për vullnetarizmin e tyre për qepjen e maskave me materialin që ju dhurua nga Organizata Help.