SHTËPIA E EVROPËS në Prishtinë mban Bisedën Inspiruese të organizuar në kuadër të Fushatës për Zhvillim Ekonomik “Të flasim për ekonominë!”
Folësja e ftuar është Shqipe Breznica, Drejtoreshë nacionale, Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
E enjte, 6 qershor 2019, 18.00h
SHTËPIA E EVROPËS Prishtinë (Rruga UÇK nr.90)
Rreth ngjarjes:
Shqipja e menaxhon zyrën nacionale të Hilfe zur Selbsthilfe e.v., me vendndodhje në Prishtinë, në rolin e Drejtoreshës nacionale. Projekti kryesor i organizatës është “Mbështjetje për stabilitetin shoqëror dhe ekonomik përmes fuqizimit të sektorit të ndërmarrjeve të vogla në Kosovë” të përkrahur nga fondet gjermane, me focus në krijimin e vendeve të punës përmes ofrimit të granteve për biznese në formë të pajisjeve.