Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bujqësi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove.

Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: saraci@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne :+ 383(0)44 672 072 dhe/ose + 383(0)044 163 100