RECONOMY officially announced the start of the new implementation main phase.
RECONOMY is an inclusive and green economic development program of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), implemented by HELVETAS Swiss Intercooperation in partnership with Help – Hilfe zur Selbsthilfe and others in the Eastern Partnership and the Western Balkan countries.
***
RECONOMY shpalli zyrtarisht fillimin e fazës kryesore të zbatimit.
RECONOMY është një program zhvillimi ekonomik gjithëpërfshirës dhe i gjelbër i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), i zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation në partneritet me Help – Hilfe zur Selbsthilfe dhe të tjerë të Partneritetit Lindor dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.