Počela druga faza selekcije potencijalnih klijenata

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu – Sprečavanje Migracije i Stabilizacije”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. počeo drugu fazu selekcije potencijalnih klijenata za grantove.

Ova aktivnost će se održati tokom juna i jula 2016. Poseta će pokriti opštine Priština, Vučitrn, Gnjilane, Đakovica i Gračanica.

Proces selekcije druge faze se sastoji od intervjua sa zvaničnicima organizacije Help sa kandidatima koji su prošli prvi proces selekcije i ušli u uži izbor. Ove posete imaju za cilj potvrđivanje podatke dostavljene u formular za aplikaciju i da se dobije što više detalja o predloženom ideju biznisa. Svi kandidati će se posetiti u njihovim domovima i / ili mestima gde postoji njihov biznis.

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mjesta kroz direktnu podršku preko granta za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, se daje oprema tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost granta, za jednog dobitnika granta, je Euro 2,000.00 u obliku opreme, a ne gotovinom .

Kontakt: +381 (0) 38 704 302

Počela druga faza selekcije potencijalnih klijenata

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu – Sprečavanje Migracije i Stabilizacije”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. počeo drugu fazu selekcije potencijalnih klijenata za grantove.

Ova aktivnost će se održati tokom juna i jula 2016. Poseta će pokriti opštine Priština, Vučitrn, Gnjilane, Đakovica i Gračanica.

Proces selekcije druge faze se sastoji od intervjua sa zvaničnicima organizacije Help sa kandidatima koji su prošli prvi proces selekcije i ušli u uži izbor. Ove posete imaju za cilj potvrđivanje podatke dostavljene u formular za aplikaciju i da se dobije što više detalja o predloženom ideju biznisa. Svi kandidati će se posetiti u njihovim domovima i / ili mestima gde postoji njihov biznis.

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mjesta kroz direktnu podršku preko granta za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, se daje oprema tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost granta, za jednog dobitnika granta, je Euro 2,000.00 u obliku opreme, a ne gotovinom .

Kontakt: +381 (0) 38 704 302