Help Kosovo ka vazhduar mbështetjen për familjet në nevojë, këtë herë përfitues ishin 110 familje të të gjitha etnive nga Komuna e Mitrovicës së Veriut.
Ky aktivitet është financuar nga Ambasada e Luksemburgut në Kosovë.