Help ka mbeshtetur Departamentin per Mbeshtetje te Policise se Kosoves me 1600 maska mbrojtese per te lehtesuar operimin e policeve gjate situates se krijuar nga Covid-19.
Pranimi eshte bere nga Hamdi Hyseni ud i Departamentit per Sherbime Mbeshtetese.
Falenderim i veçantë për Shoqatën Gratë e Bashkuara nga Ferizaj për qepjen e maskave në baza vullnetare.